Nahoru

Profesionální vedení

insolvenčních řízení.

Slider 1
Vzděláváme se

Členové právního oddělení naší kanceláře absolvovali seminář místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jolany Maršíkové na téma „Vybrané otázky insolvenčního řízení“.  Číst celou novinku >

Uspokojení všech pohledávek v insolvenčním řízení odpůrčí žalobou

Dnešního dne nabylo právní moci usnesení o schválení smíru, kterým jsme zajistili 100 % uspokojení všech pohledávek věřitelů  Číst celou novinku >

Rychlé uspokojení věřitelů

Paní H.L. navrhovala svým věřitelům měsíční splátku ve výši 2.494,- Kč po dobu pěti let. V důsledku aktivity insolvenčního správce došlo namísto toho k uspokojení všech zjištěných nepodmíněných pohledávek v insolvenčním řízení již za pět měsíců.   Číst celou novinku >

Krajský soud v Plzni vyhověl naší žalobě ve prospěch věřitelů

Obchodní společnost předčasně splatila stotisícový dluh dvanáct dní před podáním insolvenčního návrhu, a to v době, kdy již byla fakticky v úpadku. Tímto způsobem však poškodila ostatní věřitele a jednala v rozporu s insolvenčním zákonem.   Číst celou novinku >

Vzděláváme se

Pracovníci naší kanceláře absolvovali seminář pořádaný Asociací insolvenčních správců na téma „Katastrální zákon a právní úprava nemovitostí“.  Číst celou novinku >

Vzděláváme se

Pracovníci naší kanceláře absolvovali seminář s insolvenčními soudci Krajského soudu v Praze, Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem a JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D.   Číst celou novinku >

Vzděláváme se

Zúčastnili jsme se odborného semináře se soudci vrchních soudů.   Číst celou novinku >

Vzděláváme se

Zúčastnili jsme se semináře s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové.  Číst celou novinku >

O nás

Jsme profesionálové plně se věnující oboru insolvenčního práva a jeho praktické aplikaci v insolvenčních řízeních s působností po celé České republice.

Působíme jako insolvenční správci v několika stovkách insolvenčních řízení, z toho v nemalém počtu na přání samotných věřitelů.

Nebojíme se nevyzkoušených cest a progresivních řešení. Řídíme se heslem, že je potřeba si cestu buď najít, nebo vytvořit vlastní. 

Naše služby

V rámci výkonu činnosti insolvenčního správce nabízíme komplexní vedení jednotlivých insolvenčních případů, a to ve vysokém standardu a s vysokým nasazením.

Výkon funkce insolvenčního správce je výlučnou náplní práce naší kanceláře.

Nejsme rozptylováni jinými aktivitami, a proto jsme schopni věnovat se daným případům s náležitou odborností a na požadavky věřitelů reagovat vždy pružně a prioritně .

Nabídka pro věřitele

Věřitelům nabízíme komplexní správu pohledávek v insolvenčních řízeních, a to jak pohledávek přihlášených v rámci jednotlivých řízení, tak zejména správu balíků zajištěných pohledávek institucionálních věřitelů. Můžete se spolehnout na vysoko nastavené standardy naší práce, které jsme schopni přizpůsobit již zavedeným procesům ve Vaší společnosti.

Kontaktujte nás pro více informací

Naše výsledky

Vždy usilujeme o maximální uspokojení insolvenčních věřitelů. Pečlivě prověřujeme úkony dlužníka před zahájením insolvenčního řízení a zjistíme-li snahu o "odklonění" majetku z dosahu věřitelů, domáháme se vydání tohoto majetku do majetkové podstaty, zatím se 100 % účinností. O některých z těchto případů Vás průběžně informujeme v novinkách.

Při zpeněžování nemovitostí spolupracujeme s prověřenými realitními makléři, se kterými máme nastaveny vysoké standardy spolupráce. Na každý prodej průběžně dohlížíme a jeho realizaci všemi dostupnými prostředky urychlujeme, což se nám dle dosavadních výsledků veskrze daří.

Spolupracujeme

Při vedení jednotlivých insolvenčních případů úzce spolupracujeme s odborníky z jiných právních, ekonomických a dalších potřebných oblastí:

  • Ve sporech souvisejících s majetkovou podstatou se necháváme ve prospěch věřitelů zastoupit advokátem, a to na náš náklad.
  • Řešení složitých daňových a ekonomických otázek pravidelně konzultujeme s daňovou poradkyní se specializací na insolvenční právo.
  • S prodejem obtížně zpeněžitelných movitých i nemovitých věcí nám pomáhá soudní exekutor s bohatými zkušenostmi v této oblasti. 

Jsme členy asociace insolvenčních správců www.asis.cz


Poradna ASIS

Pravidelně přispíváme našimi radami na webu Asociace insolvenčních správců

Náš tým

Tým naší kanceláře tvoří odborníci s předchozími zkušenostmi z oblasti advokacie, soudnictví a realizací výkonu rozhodnutí dle exekutorského řádu.

Všichni členové naší kanceláře se věnují své práci na plný úvazek a jsou úzce specializovaní.

Seznamte se s jednotlivými členy naší kanceláře a přesvědčte se sami o naší kvalifikaci!

Číst více >